KONTROLA FUNKČNOSTI DEFIBRILÁTORAV októbri 2018 sa nám podarilo v rámci projektu zabezpečiť na náš domovský zimný štadión plne automatický defibrilátor. Defibrilátor si sám vyhodnotí stav pacienta, sám určí, či je potrebné podať výboj a priamo bude navigovať toho, kto ho bude obsluhovať. Nakoľko prešlo už nejaké to obdobie, tento týždeň sme pre plnú funkčnosť defibrilátora zabezpečili jeho odbornú záťažovú skúšku, kontrolu funkčnosti, výmenu dobíjača a elektród. Aktuálne máme na našom domovskom zimnom štadióne k dispozícii tento prístroj prekontrolovaný a plne funkčný.