KONTROLA MESAČNÝCH PRÍSPEVKOV

Nakoľko evidujeme do dnešného dňa neuhradené príspevky za niektorých hráčov, posúvame termín ich doplatenia do 20.9.2020.


Prosíme Vás, ak nemáte prehľad o svojich uhradených príspevkoch na športovú činnosť, skontrolujte si svoje platby priamo v kancelárii hokejového klubu alebo mailom na adrese hokej.dubravka@gmail.com. Príspevky na športovú činnosť zostali do decembra 2020 pre všetky vekové kategórie v takej výške, ako minulú hokejovú sezónu. Spôsob a výšku platieb nájdete v tomto článku:

https://www.hoba.sk/mesacne-prispevky-na-sportovu-cinnost-august-december-2020-656

Žiadame všetkých, ktorí nemajú riadne uhradené príspevky na športovú činnosť, aby si ich uhradili do 15. septembra 2020. V prípade, ak nebude mať hráč, resp. nebudú za hráča uhradené príspevky do tohto termínu a nie je s klubom dohodnutý inak, nebude mu umožnené trénovať a zúčastňovať sa programu v našom hokejovom klube.

Ďakujem všetkým za pochopenie a spoluprácu.

Ďakujeme všetkým, ktorí si príspevky uhrádzajú riadne v predložených termínoch, aj vďaka Vám náš klub môže ako partner dôveryhodne a dlhodobo spolupracovať bez dlhov so všetkými, ktorí zabezpečujú činnosť nášho klubu.