KONTROLA PLATIEB PRÍSPEVKOV NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ

V prípade nedoplatkov (neuhradených príspevkov) žiadame o ich doplatenie najneskôr do 20. mája 2023. Upozorňujeme, že príspevky boli od 1.9.2022 upravované, čo bolo uvedené na klubovej stránke, PRÍSPEVKY NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ NA SEZÓNU 2022/2023 (platné od 1.9.2022), nie všetci platili príspevky v správnej výške. 

V prípade, ak nemáte prehľad o príspevkoch, prosím napíšte email na hokej.dubravka@gmail.com a všetky uhradené platby si môžeme spolu zosúladiť. Ďakujeme Vám vopred za pochopenie a spoluprácu.