KVALITNEJŠIA INDIVIDUÁLNA A KOLEKTÍVNA PRÍPRAVA V KLUBETechnika a možnosti nám umožňujú poskytovať kvalitnejšiu prípravu pre našich hráčov. Sú aj u nás tréneri, ktorí rozborom zápasov, tréningov pri odstraňovaní chýb a skvalitnenia individuálneho a kolektívneho výkonu pripisujú veľký význam. V klube si to uvedomujeme a túto možnosť ideme centrálne skvalitniť. Pracujeme na vytvorení miestnosti, v ktorej bude k dispozícii potrebná kvalitná technika a všetky potrebné možnosti k tejto príprave. Veď samotný záznam povie hráčom určite viac, ako tisíc slov od trénera. Záznam nespochybní, ukáže hráčom presnú pravdu a taktiež skvalitní samotný pohľad hráča. Tréner bude mať možnosť analyzovať tréning, zápasy, hru súpera. Skvalitní sa príprava a tréner bude mať možnosť učiť vlastných hráčov ale aj organizovať individuálne alebo skupinové stretnutia. Tréner bude mať možnosť ukázať hráčom okrem nedostatkov aj pozitívne veci. Dobre pripravená analýza určite aj motivuje družstvo, posilní psychiku a sebavedomie hráča a celého tímu. Ukáže hráčom riešenia namiesto problémov. V klube máme trénerov, ktorí majú veľmi bohaté skúsenosti s analýzou zápasov, či rôznych činností prípravy hráčov. Určite využijeme poznatky a skúsenosti trénera Miroslava Huntatu, ktorý robil určité obdobie analýzu zápasov MS seniorov alebo trénera Patrika Barillu, ktorý robil rozbory zápasov v tíme seniorov Slovana. V našom klube niektorí tréneri už pracovali a využívali túto možnosť prípravy, teraz budeme pracovať na tejto príprave spoločne a veríme, že sa skvalitní aj samotný výkon hráčov a celkovo aj herný prejav a výsledky našich mládežníckych kategórií. Určite to skvalitní aj prípravu a možnosti pri už vytvorenom jednotnom hernom systéme v našom klube.