LEKÁRSKE PREHLIADKY

1) Všetci hráči /-čky vekovej kategórie predprípravka, prípravka a mladší žiaci musia povinne absolvovať lekársku prehliadku u svojho lekára (pediatra). Potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky si môžete vyzdvihnúť v kancelárii hokejového klubu, prípadne stiahnuť tu.

Potvrdené tlačivo o absolvovaní lekárskej prehliadky prosíme odovzdať trénerom svojej vekovej kategórie, prípadne v kancelárii hokejového klubu najneskôr do 31.5.2018.

2) Hráči vekovej kategórie starší žiaci, kadeti, dorast a juniori musia lekársku prehliadku absolvovať na odd. telovýchovného lekárstva, príp. u športového lekára. Hráči si budú môcť termín vybrať u svojho trénera. Klub spolupracuje so športovou lekárkou Dr. Urvayovou, ale hráči vekovej kategórie starší žiaci, kadeti, dorast a juniori (príp.rodičia hráčov/-čiek) si môžu športového lekára vybrať podľa vlastného uváženia. Taktiež bude potrebné priniesť potvrdenie o absolvovaní lekárskeho vyšetrenia od športového lekára.

Potvrdené tlačivo o absolvovaní lekárskej prehliadky prosíme odovzdať trénerom svojej vekovej kategórie, prípadne v kancelárii hokejového klubu najneskôr do 30.6.2018. 


Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.                  


TERMÍNY PREHLIADOK STARŠÍCH ŽIAKOV, KADETOV, DORASTU A JUNIOROV  


STARŠÍ ŽIACI   15., 18., 19., 20., 21. júna 2018

KADETI      22., 25. júna 2018       

DORAST    26., 27. júna 2018

 JUNIORI    28., 29. júna 2018  


Presný rozpis vyšetrení s časom príchodu na vyšetrenie týchto vekových kategórií a všetky potrebné informácie majú hráči u svojich trénerov. Objednajte sa a určite si termín a čas u svojho trénera!!!