Lekárske prehliadky

Všetci hráči nášho hokejového klubu musia pred novou sezónou absolvovať povinne lekárske prehliadky.

Tréneri jednotlivých družstiev rozdajú svojim hráčom tlačivo - POTVRDENIE lekárskej prehliadky športovca, oprávňujúce hráča vykonávať športovú činnosť v hokejovom klube. Každý hráč si lekársku prehliadku zabezpečuje individuálne, podľa vlastného uváženia, resp. podľa uváženia rodičov, u športového lekára, detského lekára, dorastového lekára, prípadne školského lekára.

Doporučujeme lekársku prehliadku absolvovať na niektorom z oddelení telovýchovného lekárstva. Náš klub v minulosti spolupracoval s MUDr. Alenou Urvayovou, ktorej špecializácia je interné a telovýchovne lekárstvo.

Ambulancia pani doktorky sa nachádza v športovej hale Mladosť, na Trnavskej ul. č. 39, Bratislava. Ak sa rozhodnete absolvovať lekársku prehliadku u MUDr. Aleny Urvayovej, objednajte sa najskôr na tel.č. 02/444 534 26, mobil 0903 707 995.

Každý hráč musí potvrdenie o spôsobilosti vykonávania športovej činnosti potvrdené lekárom odovzdať svojmu trénerovi najneskôr do 31. augusta 2011. Nenechávajte si prosím termín absolvovania lekárskej prehliadky na neskoršie termíny, nakoľko v tom čase bude prebiehať špeciálna príprava na ľadovej ploche doplnená prípravnými zápasmi. Hráč, ktorý nebude mať do vyššie uvedeného termínu odovzdané potvrdenie u svojho trénera, nebude mu umožnené zúčastňovať sa tréningov a zápasov svojho družstva.