LEKÁRSKE PREHLIADKY DO PIATKU 13.9.2019

Hokejový klub vyzval dňa 2.5.2019, na začiatku sezóny 2019/2020, všetkých našich hráčov resp. ich zákonných zástupcov, aby mali na túto hokejovú sezónu všetci hráči /-čky platné lekárske prehliadky. V kategóriách, kde to bolo treba, zabezpečil klub konkrétne termíny na odd. Telovýchovného lekárstva. Prostredníctvom klubovej stránky sme 1.7.2019 opätovne upozorňovali všetkých, ktorí si lekársku prehliadku "nestihli" v riadnom termíne zabezpečiť, aby tak urobili najneskôr do 1.9.2019. Okrem toho, že to je aj v záujme klubu, je to nariadenie SZĽH a taktiež naša povinnosť evidovať platné lekárske prehliadky na základe nariadenia zo Zákona o športe. Prosíme všetkých, ktorí neboli schopní na klub priniesť potvrdenie o absolvovaní prehliadky za 4,5 mesiaca, aby tak urobili najneskôr do tohto piatku 13.9.2019, nakoľko začínajú žiacke súťaže. V opačnom prípade bude od tohto termínu pozastavená činnosť v našom klube všetkým hráčom /-čkam, ktorých potvrdenia o lekárskych prehliadkach v klube neevidujeme. Ďakujeme všetkým, ktorí si všetko včas zabezpečili a umožnili nám v klube pracovať na iných veciach, ako sú len lekárske prehliadky.