LEKÁRSKE PREHLIADKY NA NOVÚ SEZÓNUKaždý hráč nášho klubu musí mať platnú lekársku prehliadku na hokejovú sezónu 2023/2024. Podľa Súťažného poriadku SZĽH je prehliadky potrebné zabezpečiť nasledovne:

- dorast a juniori u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo

- žiaci, prípravka a predprípravka u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediater

Termíny prehliadok dorastencov a juniorov budú mať k dispozícii tréneri týchto vekových kategórií a hráči si budú môcť vybrať termín a čas vyšetrenia. Budú ich absolvovať u MUDr. Urvayovej, prípadne si môžu hráči vybrať iné pracovisko športového lekára. 

MUDr. Alena Urvayová - internista,  tel. kontakt: 02 / 4445 3426
Trnavská cesta 3911/8A - Športová hala Mladosť
821 01  Bratislava

Cena vyšetrenia: hráči do 12 rokov 25 EUR

                              hráči do 17 rokov 30 EUR

                              hráči od 17 rokov 35 EUR

Prehliadky u športového lekára môžu absolvovať aj hráči mladších vekových kategórií, lekára a termíny si budú zabezpečovať individuálne. Potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky nájdete TU.

Prosíme všetkých hráčov (prípadne ich rodičov - najmladších hobákov), aby si lekárske prehliadky zabezpečili najneskôr do 15. júna 2023 (prípadne do skoršieho termínu, ktorý určil tréner danej kategórie) a odovzdali potvrdenia o ich absolvovaní v kancelárii hlavným trénerom, resp. vedúcim družstva.

Ďakujeme Vám veľmi pekne za pochopenie a spoluprácu.