LEKÁRSKE PREHLIADKY STARŠÍ ŽIACI, KADETI, DORAST, JUNIORI

Po lekárskej prehliadke každý hráč, ktorý prehliadku absolvuje, dostane lekársku správu - nález. Klub dostane vyhodnotenie prehliadky každého hráča, čiže hráči trénerom nemusia lekársku správu odovzdávať. Prehliadka u MUDr. Urvayovej stojí hráča do 17 rokov 20 EUR, hráča od 18 rokov 25 EUR /platí si hráč sám pri absolvovaní prehliadky/.

Prehliadka obsahuje:

- Antropometrické vyšetrenie

- Ortopedické vyšetrenie

- TK + PF

- EKG

- Spirometrické vyšetrenie

- Ergometrické vyšetrenie

- Záver vyšetrenia + doporučenie


V prípade nálezu doktorka zabezpečí potrebné odborné vyšetrenia.


Za príplatok 5 EUR sa v nutných /potrebných/ prípadoch vyšetruje aj krv.


Každý hráč musí mať pri sebe preukaz poistenca, tenisky, trenky a uterák.


Kontaktná adresa ambulancie telovýchovného lekárstva:


MUDr. Alena Urvayová

Športová hala Mladosť

Trnavská 39

831 04 Bratislava


t.č. 02/ 444 534 26


Termíny prehliadok jednotlivých kategórií u MUDr. Urvayovej: 


Starší žiaci 15., 18., 19., 20., 21.6.2018

Kadeti 22., 25.6.2018

Dorast 26., 27.6.2018

Juniori 28., 29.6.2018


Časy prehliadok si hráči /rodičia/ dohodnú osobne u svojho trénera, ktorý má rozpis prehliadok už k dispozícii. 


V prípade, že sa rozhodnete pre iné oddelenie telovýchovného lekárstva, potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky odovzdajte v kancelárii hokejového klubu /prípadne vhoďte do klubovej schránky/ najneskôr do 30.6.2018


Ďakujeme Vám za pochopenie a spoluprácu.