LOGO PARTNERA NA NOVÝCH TRÉNINGOVÝCH DRESOCHProsím, podporíte výrobu nových tréningových dresov pre klub, prípadne pre danú vekovú kategóriu? Výroba jednej sady dresov pre jedno družstvo stojí 1.500 EUR. V prípade podpory, umiestnime podľa vzájomnej dohody logo partnera na dresoch. Ak sa rozhodnete nové tréningové dresy podporiť, kontaktujte prosím p. Dávida Hrdličku na t.č. 0911 158 555. Vopred Vám veľmi pekne ďakujeme.