MAJSTRAMI SVETA HOKEJISTI ŠVÉDSKA

V sobotu sa na našom zimnom štadióne aj za podpory MČ Dúbravka opäť uskutočnili Majstrovstvá sveta najmenších hokejistov. Popri našich predprípravkárov sa samotného turnaja zúčastnili ešte hokejové nádeje z Detvy, Piešťan a Petržalky. Deti boli zaradené do "repre výberov", ako na ozajstných MS. Naši tréneri na čele s Ľubomírom Líškom a fantasticou skupinou našich rodičov pripravili všetko na najlepšej úrovni. Všetkým veľmi pekne ďakujeme, super vydarená akcia je výsledkom Vás všetkých! Na záver boli všetci účastníci na slávnostnom oceňovaní a vyhlásení výsledkov odmenení medailou. Medaile odovzdávali riaditeľka projektového a rozvojového oddelenia SZĽH Diana Kosová, ktorá našej prípravke odovzdala aj nový výstroj a prilby pre nových hokejových začiatočníkov, pomôcky na tréningy z podpory projektu SZĽH pre náš hokejový klub, ďalej vicestarosta MČ Dúbravka Ľubomír Krajčír a poslanci Juraj Káčer a Juraj Štekláč. Všetkým ešte raz za pomoc a podporu ďakujeme.

A na záver slová riaditeľky projektového a rozvojového odd. SZĽH Diany Kosovej: 

"Chcela by som sa poďakovať vedeniu a trénerom hokejového klubu HOBA Bratislava za to, že vytvárajú v hokeji atmosféru radosti. Bolo pre mňa cťou odovzdávať medaile športovcom, ktorí počas celého turnaja vydávali zo seba maximum, snažili sa vyhrávať, no pritom dodržiavali zásady fair play a na tvárach im nechýbal úsmev."