MALÍ HOBÁCI A ICH KAMARÁTI SI UŽILI SLNEČNÝ DEŇÚsmev a radosť na tvárach detí, krásne slnečné počasie. Zábavné hry, súťaže. Maskot Kody a milovaný Macejko. Maľovanie na tvár, bublinkovanie, kúzelník. Dobrovoľní dúbravskí hasiči, atletické stanovisko. Pán starosta s pani manželkou, bývalí úspešní hokejisti. Okrem osobnej návštevy oceňovali aj malých hobáčikov a ich kamarátov z našej mestskej časti. A bolo čo oceňovať. Najprv minifutbalový turnaj a po absolvovaní stanovíšť dostali deti do svojho MDD preukazu nálepky. Ak mali ich dostatočný počet, mohli sa zúčastniť pripravenej tomboly. Ocenenia a darčeky dostali takmer všetky deťúrence. Nakoniec bola vyhodnotená aj celosezónna minihokejová liga. Poďakovanie za podporu a možnosť usporiadať tento pekný deň pre deti patrí STARZu, našej mestskej časti, spoločnosti TODOS a SZĽH. Taktiež našim trénerom na čele s Ľubomírom Líškom, vedúcim družstiev a juniorom, ktorí pomohli s organizáciou stanovíšť. Deti a rodičov určite potešia aj spoločné fotky s pánom starostom a jeho pani manželkou, či s hokejistami Miroslavom Lažom, Michalom Šťastným a Erikom Weissmannom. Všetkým Vám ešte raz za vydarenú spoločnú akciu ďakujeme.