NA ZIMNOM ŠTADIÓNE JE RUŠNO

Počas minulej sezóny nám život na zimnom štadióne znepríjemňoval v niektorých obdobiach počas prevádzky nadmerný hluk a prašnosť. Ľudia, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou nášho zimného štadiónu a klubu iste postrehli, že po dlhom čase nastal ruch ohľadom dostavby priestorov. Nové priestory, tak ako sme Vás už informovali, prinesú nášmu klubu nové šatne, miestnosti pre trénerov, ale aj telocvičňu so špeciálnym povrchom, ktorú budú môcť využívať naši najmladší hráči pri nácviku hernej činnosti jednotlivca pri práci s hokejkou a pukom. Samotná prvá fáza dostavby priestorov, ktorá nám priniesla kompletné vybudovanie základov naše podmienky zatiaľ nezlepšia, nakoľko nič mimoriadne pred našimi očami zatiaľ nevyrástlo, ale posunula výrazne dostavbu priestorov smerom dopredu. Športová komisia mestského zastupiteľstva mala posledné pracovné stretnutie práve na našom štadióne a oboznámila sa s priebehom dostavby priestorov a podmienkami na našom štadióne. Druhá fáza dostavby je reálne plánovaná začiatkom roka 2013. Táto fáza dostavby nám už prinesie nové priestory, ktoré nám budú rásť priamo pred očami. Momentálne, tak ako avizujeme v nadpise tohto článku je na štadióne pracovný ruch. Montuje sa špeciálna vzduchotechnika, ktorá bude slúžiť na vysušovanie vzduchu v priestoroch zimného štadiónu, čo by malo zabrániť vytváraniu sa hmiel a vlhkého prostredia. V tomto čase sa taktiež idú spevňovať strešné nosníky a malo by prísť aj k povrchovej úprave exteriéru samotnej budovy. Na ľad by naše družstvá mali vykorčuľovať 10. augusta 2012.