NAJLEPŠÍ HRÁČI PO l. ČASTI SÚŤAŽE ŽIAKOV

Naši tréneri žiakov vybrali po l. časti súťaže žiakov troch najlepších hráčov z každého ročníka. Hráči budú ocenení na spoločnom stretnutí, ktoré sa uskutoční do konca tohto mesiaca. Termín bude uverejnený na klubovej stránke. Ocenení budú nasledovní hráči:

5. ročník
Lucian Bernát, Ondrej Husák, Jakub Habla

6. ročník
Matúš Saňa, Tomáš Šeleng, Juraj Krásnohorský

7. ročník
Peter Vannay, Martin Hamid, Patrik Slabej

8. ročník
Ján Korec, Filip Fedák, Jakub Krnčok

Hráčom srdečne blahoželáme.