NARIADENIE K INDIVIDUÁLNYM TRÉNINGOM

Individuálny tréning je vedený podľa individuálnej potreby hráča. Správna kombinácia tréningu je nastavená hlavne podľa veku a výkonnosti hráča. Aby individuálne tréningy plnili svoj význam, poprosíme Vás o dodržiavanie nasledovného nariadenia.

Individuálne tréningy od budúceho týždňa budú prebiehať nasledovne:

13.30 - 14.30 hod. utorok (mimo prázdnin a štátnych sviatkov)
Náplň tréningu: nácvik správnej techniky korčuľovania, Herná činnosť jednotlivca - nácvik.
Určený pre hráčov družstiev 3-4, mladší žiaci, starší žiaci.

13.30 - 14.30 hod. streda  (mimo prázdnin a štátnych sviatkov)
Náplň tréningu: Herná činnosť jednotlivca - zdokonaľovanie, herné kombinácie.
Špeciálna príprava brankára.
Určený pre hráčov družstiev mladší žiaci, starší žiaci a všetci brankári.

Na individuálne tréningy sa netreba nahlasovať.