NAŠLI SA HODINKY

Do kancelárie nám priniesol jeden hráč hodinky, ktoré našiel na zimnom štadióne. Ďakujeme nálezcovi za pekné gesto a majiteľ, ktorý hodinky stratil si ich môže prísť vyzdvihnúť do kancelárie hokejového klubu.