NOVÝ SYSTÉM, KVALITNEJŠIA PRÍPRAVA, LEPŠIE VÝSLEDKY

Aj my, ako každá iná organizácia, potrebujeme správnych ľudí a istotu, že každý vie, čo má presne robiť. Našim produktom nie je nejaká vec, ale hokejový tím zložený z kvalitných hráčov.

Ak chceme zlepšiť dobrý a kvalitný tím, musíme najprv vybudovať dobrú koncepciu a správne poskladať jednotlivé súčasti. Taká práca si vyžaduje čas, vôľu a chuť zlepšovať sa každý deň. Keď talent skombinujeme s tvrdou prácou dosiahneme spolu skvelé výsledky pri výchove hokejistov v našom klube. 

A preto sme sa spoločne s trénermi rozhodli po dlhodobejších hodnoteniach k úplným zmenám v smerovaní prípravy v našom klube. Aktuálne nastavená príprava je modernejšia, prepracovanejšia a veríme, že bude aj efektívnejšia. Pri takto zvolenom smerovaní špeciálnej prípravy v našom klube sa nám podarilo aj navýšiť tréningové hodiny špeciálnej prípravy pre vyššie vekové kategórie, čo bol jeden z najväčších problémov doterajšej prípravy. 

Hlavnou zmenou pri stretnutiach hlavných trénerov starších žiakov, kadetov, dorastu a juniorov je vydanie sa jednou spoločnou cestou. Tréneri sa zjednotili na vypracovaní jednotného herného systému. Jednotlivé prvky základného herného systému budú zaraďovať do tréningov už od kategórie starších žiakov. Cieľom je výchova našich hráčov a aj ich prípadné následné zaradenie do vyšších vekových kategórií, kľudne aj počas sezóny, čo by im malo pomôcť a výrazne zjednodušiť tento prechod. 

Do prípravy sme taktiež zaradili delené tréningy dorastu a juniorov zamerané na špeciálne tréningy pre obrancov a útočníkov, ktoré budú každý utorok.

Herné tréningy v tréningovom  mikrocykle sú zaradené pre spoločné tréningy kadetov a časť dorastencov, pričom druhá časť dorastencov sa bude tejto činnosti venovať na spoločnom tréningu s juniormi.

Do prípravy sme zaradili aj individuálne tréningy, ktoré budú v utorok pre ôsmakov, kadetov a dorastencov a vo štvrtok pre kadetov, dorastencov a juniorov. Tieto tréningy budú zamerané na hernú činnosť jednotlivca. Nakoľko sú tieto tréningy od 7.15  do 8.15 hod., budú sa ich zúčastňovať hráči, ktorí majú individuálny študijný plán, alebo im vyučovanie (prednášky) začína neskôr. Môže sa jednať aj o hráčov, ktorí budú dosahovať v školách dobré študijné výsledky a po súhlase rodičov ich škola na tieto tréningy uvoľní.

Špeciálna príprava brankárov pre kategórie ôsmakov, kadetov, dorastu a juniorov bude každý pondelok od 18.30 do 19.30 hod. Tréningy brankárov pre nižšie vekové kategórie budú prebiehať počas tréningov žiackych družstiev hlavne v pondelok a utorok, kde bude pre túto prípravu vytvorený potrebný priestor. Tréner brankárov sa bude brankárom venovať priebežne aj počas týždňa alebo počas jednotlivých zápasov. 

Tieto tréningy budú zabezpečovať všetko naši tréneri. 

Ešte sa k nám postupne pridajú aj iní špeciálni tréneri, ktorí budú zabezpečovať všeobecnú prípravu.

A ešte jedna dôležitá vec! Najdôležitejšou zložkou nášho systému je tréning. Všetko, čo sa deje v zápase, sa už niekedy predtým udialo na tréningoch.