OD PONDELKA POKRAČUJEME V TRÉNINGOCH

Od pondelka pokračujeme v celom klube vo všeobecnej a špeciálnej príprave. Všetko máme pripravené v zmysle platného Opatrenia ÚVZ, ktoré nadobudlo účinnosť dňa 15.10.2020. Tréneri jednotlivých vekových kategórií vytvorili povolené skupiny hráčov, ktoré budú absolvovať 30 minútové tréningy na ľadovej ploche. Bolo nám umožnené prenajať si väčší objem ľadovej plochy, čiže všetky naše vekové kategórie sa dostanú na ľad. Skupiny hráčov si budú vytvárať hlavní tréneri jednotlivých kategórií, prípadne podľa potreby si ich budú aj meniť. V rozpise je vytvorené väčšie časové rozpätie, dohodnite si s trénerom skupinu tak, aby ste tréning časovo zvládli. Nakoľko je počet osôb na športovisku limitovaný, veľmi pekne Vás prosíme, ak sa nebudete môcť zúčastniť tréningu, informujte o tom čo najskôr svojho trénera, aby vedel uvoľnené miesto využiť pre iného hráča. 

Z organizačného hľadiska Vás žiadame dodržiavať nasledovné:

- vstup na zimný štadión je povolený len trénerom a hráčom, ktorí budú mať tréning na ĽP

- pri kategórii predprípravky a prípravky majú rodičia možnosť pomôcť deťom obuť korčule a hneď musia okrem vedúceho družstva opustiť interiér ZŠ

- nakoľko sa viac osôb predstavovalo v pozícii vedúceho družstva, aktuálny zoznam vedúcich družstiev je odovzdaný správe ZŠ

- doporučujeme predprípravke a prípravke v rámci možností obliecť deti do výstroja už doma, na ZŠ obuť deťom len korčule

- používajte všetci prosím ochranné rúška

- všetci hráči vyšších vekových kategórií sa môžu po tréningu zdržiavať na ZŠ len nevyhnutný čas na osobnú hygienu a oblečenie/prezlečenie.


Prosíme, aby sa tréningov zúčastňovali len zdraví hráči, ktorí sú taktiež mimo predpísanej karantény. 


Veľmi pekne prosíme  všetkých, aby dodržiavali všetky nariadenia a aby sme spoločne vytvorili pre nás všetkých bezpečné prostredie, ktoré nám zabezpečí, že nám bude umožnené trénovať. 


Ďakujeme Vám všetkým za pochopenie a spoluprácu.