OD PONDELKA V REŽIME OP

Na základe zásadných zmien verejnoprávnych regulácií sa upravujú aj podmienky prevádzky na našom domovskom zimnom štadióne. Od zajtrajšieho dňa 22.11.2021 vstupujeme do režimu OP. 

Za osobu v režime OP sa na účely platnej vyhlášky považuje:

- osoba komplet zaočkovaná,

- osoba, ktorá prekonala COVID-19 v období pred nie viac ako180 dňami

Predprípravka, prípravka, mladší žiaci (do veku 12 rokov a 2 mesiacov veku)

- všetci účastníci tréningov z radu hráčov sa musia preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade AG testu.

Pre hráčov od kategórie starší žiaci až juniori pripravíme tréningový plán v súlade s platnou vyhláškou v režime OTP (max. 6 osôb) , kde sa budú musieť preukázať:

- negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade AG testu

Hráčov v režime OTP si budú koordinovať hlavní tréneri týchto kategórií tak, aby bol dodržaný povolený počet.

Pri vstupe na zimný štadión bude pripravené tlačivo, kde bude potrebné vytvoriť zoznam všetkých účastníkov. 

Prosím, sledujte klubovú stránku, ak prídu vyjadrenia k vyhláške, resp. COVID SPORT SEMAFOR budeme všetky nariadenia upravovať a aktualizovať.