OPATRENIA PRE ZABEZPEČENIE OCHRANY ZDRAVIA

Riaditeľ mestskej organizácie STARZ sa na nás obrátil z dôvodu aktuálne nepriaznivo sa vyvíjajúceho stavu pandémie Covid-19 o maximálnu obozretnosť pri organizovaní tréningovej a zápasovej činnosti nášho klubu. 

"Chápajúc dôležitosť pravidelnej športovej prípravy mladých športovcov bez prerušení kvôli nutnosti karantény jednej či viac osôb nie iba v príprave, ale i v prípadnom majstrovskom súťažení, Vás preto žiadam o maximálnu obozretnosť pri Vami organizovanom súťažení a športovom tréningu v ZŠ Harmincova, za ktoré STARZ ako jeho správca pripomínam nenesie žiadnu zodpovednosť. V mnohom môže totiž záležať najmä na našej disciplíne pri nielen slovnom deklarovaní, ale najmä na následnom striktnom a nepoľavujúcom dodržiavaní často každého z nás dennodenne obťažujúcich a unavujúcich regulácií, či sa nezopakuje situácia zo záveru roku 2020 a úvodu roku 2021, kedy musela byť prevádzka ZŠ Harmincova na mesiace prerušená." - z listu pána riaditeľa STARZ.

Pred vstupom na zimný štadión je vždy uvedený režim, v akom práve prevádzka zimného štadióna Harmincova zimný štadión prevádzkuje. 

V režime Základ je v interiéri povinný zoznam osôb, ktorý je umiestnený pri vrátnici a nutnosť používať rúško. 

Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorým nerobí problém uvedené nariadenia dodržiavať a aj takto vyjadrujú podporu činnosti nášho klubu. Veľmi si to vážime a plne si uvedomujem, že svojou zodpovednosťou prispievate k naplneniu nášho skupinového cieľu a to je neprerušená činnosť všetkých našich vekových kategórií. V prípade kontroly, nám, ako hlavnému organizátorovi, hrozí za nedodržanie uvedených nariadení pokuta. 

Prosíme taktiež všetkých hráčov /ich rodičov/, aby v prípade zhoršujúceho sa zdravotného stavu nechodili na tréningy až do úplného vyliečenia. V prípade pozitívneho testu na Covid, prosím informujte obratom svojho hlavného trénera. Všetci hlavní tréneri majú info, ako ďalej v takomto prípade postupovať. 

Ďakujem Vám všetkým veľmi pekne za pochopenie a spoluprácu.