OZNAM

Vážení rodičia,

počas rodičovských stretnutí všetkých ročníkov, ktoré sa budú konať v mesiaci máj  /termíny budú uverejnené vopred na klubovej stránke/ Vám tréneri odovzdajú nasledovné tlačivá:

- POTVRDENIE O LEKÁRSKEJ PREHLIADKE ŠPORTOVCA, ktoré po potrebnom vyšetrení potvrdí športový, detský, školský, alebo dorastový lekár. Výber lekára je na Vašom rozhodnutí. Náš klub spolupracuje s MUDr. Alenou Urvayovou - športový lekár, ktorá má ambulanciu v športovej hale Mladosť, ul. Trnavská 39, Bratislava. V prípade, že sa rozhodnete pre MUDr. Alenu Urvayovú, cenu vyšetrenia, termín, prípadne na iné otázky sa informujte na t.č. 02/ 444 534 26, alebo 0903 707 995. Potvrdené tlačivo, ktoré potvrdzuje spôsobilosť športovca vykonávať špotovú činnosť, odovzdajte trénerom najneskôr do 29. júna 2012. V prípade, ak hráč potvrdenie neodovzdá do tohto termínu, nebude mu po tomto termíne umožnené zúčastňovať sa tréningov hokejového klubu.

- POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY, v práve prebiehajúcom školskom roku 2011/2012. Uvedené potvrdenie musí potvrdiť riaditeľstvo školy, ktorú Váš syn/Vaša dcéra navštevuje. Potvrdenie slúži na účely Matriky SZĽH k evidencii a zaradení hráča do príslušnej kategórie. Potvrdenie Vás žiadame odovzdať trénerom najneskôr do 18. mája 2012.

- KARTA HRÁČA, ktorá bude slúžiť pre potreby hokejového klubu a k lepšej komunikácii medzi klubom a rodičmi. Vypísanú kartu s podpisom rodiča Vás žiadame odovzdať trénerom do 18. mája 2012. Ku karte priložte aktuálnu podpísanú fotografiu Vášho syna (rozmer 3,5x2,5 cm), ktorá bude slúžiť na registračné účely.

Za spoluprácu Vám vopred veľmi pekne ďakujeme.