PLATBA PRÍSPEVKOV NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ FORMOU SPONZORSTVA, DARU ALEBO REKLAMY

Pri sprostredkovaní reklamného partnera hráčom, resp. rodičom hráča v sume uvedenej v tabuľke nižšie bude hráč oslobodený od mesačných príspevkov na športovú činnosť na obdobie od 01.12.2012 do 30.04.2013. Reklamnému partnerovi bude prostredníctvom klubu poskytnutá reklamná plocha na mantineloch v priestore zimného štadiónu v Dúbravke. Po individuálnej dohode je možnosť poskytnutia aj reklamnej plochy v interiéri zimného štadióna.

 

Veková kategória dorast + juniori

Sponzorský príspevok 600,- EUR / reklamná plocha na mantineli 2 m x 90 cm

 

Veková kategória mladší + starší žiaci

Sponzorský príspevok 600,- EUR / reklamná plocha na mantineli 2 m x 90 cm

 

Veková kategória žiaci 5. ročník

Sponzorský príspevok 550,- EUR / reklamná plocha na mantineli 2 m x 90 cm

 

Veková kategória prípravka 0-1-2, 3-4 ročník

Sponzorský príspevok 450,- EUR / reklamná plocha na mantineli 2 m x 90 cm

V sume sú zahrnuté náklady na výrobu reklamy.

 

Informácie v kancelárii hokejového klubu, ktorá sa nachádza vo vestibule zimného štadiónu, alebo na telefónnom čísle 0905 723 873 p.Semančík, prípadne na e-mailovej adrese hokej.dubravka@gmail.com.