POD RÚŠKOMVzhľadom k závažnej celosvetovej situácii a hlavne vzhľadom k tomu, že my, veľká hokejová rodina hobákov, nemáme možnosť sa osobne na zimnom štadióne  stretávať, spúšťame informácie od najmenších predprípavkárov až po juniorov, ako si kto žije v tomto čase.  Bolo krásne vidieť, keď najmenších hobákov na ľadovej ploche striedali juniori, ako jedni sledovali tréningy tých druhých. Zatiaľ sa u nás nestalo, aby jednotlivo hobáci dostávali  priestor na klubovej stránke, preto sa tešíme na rad otázok a odpovedí. Sledujte popri zverejňovaní nových aktuálnych informácií aj náhodne vybrané naše klubové osobnosti, ktoré postupne dostanú priestor. Jednu prekážku sme na prelome rokov spolu zvládli a pevne veríme, že sa čoskoro spolu všetci zdraví stretneme a zvládneme aj toto ešte náročnejšie obdobie. SPOLU SME SILNEJŠÍ!