POĎAKOVANIE

Ďakujeme spoločnosti SANOSIL SK, s.r.o. ( http://www.sanosil-slovakia.sk/) za kompletnú dezinfekciu našich šatní a sociálnych zariadení.