POĎAKOVANIE ZA PODPORU A VERNOSŤ K NAŠIM FARBÁMV prvom rade by sme chceli poďakovať všetkým našim hráčom a ich rodičom, že prešli pre športovca asi najťažším obdobím, keď nebolo z dôvodu pandémie umožnené plnohodnotne trénovať a po čiastočnom uvoľnení opatrení sa postupne všetci vraciame opäť k hokeju v našom klube. Plnohodnotná spoločná príprava ešte pravdepodobne nejakú dobu potrvá, ale veríme, že je to nasmerované tým správnym smerom a spoločne sa nám podarí dohnať čo najviac z vynechaných tréningov. 

Ďakujeme taktiež aj našim trénerom, ktorí v rámci možností pripravovali pre svojich zverencov tréningy všeobecnej prípravy a snažili sa všetkých zaujať tak, aby nestratili o hokej záujem.

Nakoľko pandémia nebola vytvorená našim klubom, náš klub bol zasiahnutý opatreniami v takom rozsahu, ako to určovali vydané nariadenia a pravidlá. Taktiež nie sme vlastníkom zimného štadióna a museli sme rešpektovať nariadenia mesta a prevádzkovateľa, organizácie STARZ. Sila kolektívu sa prejavuje v kritických okamihoch a úprimne ďakujeme všetkým, ktorí nás aj napriek obmedzeniu našej činnosti podporovali, stáli pri nás a celú situáciu vyhodnotili na čisto rozumových zásadách. 

Taktiež ďakujeme viceprimátorke nášho mesta Zdenke Zaťovičovej a riaditeľovi STARZu Ladislavovi Križanovi, že nám bolo po dlhej dobe umožnené vrátiť sa na náš domovský zimný štadión. 

Veríme, že ľadová plocha na zimnom štadióne v Dúbravke sa bude postupne čo najviac napĺňať a opäť nám bude spoločne umožnené koncepčne pracovať na výkonnosti našich hráčov a čoskoro sa budeme tešiť z úspechov hráčov v HOBAckom drese.