POĎAKOVANIE ZA PODPORU NÁŠHO KLUBUVčera po stretnutí v DS sme sa poďakovali námestníčke primátora Zdenke Zaťovičovej a taktiež Magistrátu nášho mesta za schválenie a podporu nášho projektu a pridelenie dotácie vo výške 2.500 EUR. Celú finančnú čiastku sme použili na časť úhrady za prenájom ľadovej plochy. Za podporu veľmi pekne ďakujeme.