POĎAKOVANIE ZA SPOLUPRÁCU V ROKU 2018

Vážení hráči a rodičia,

ďakujeme Vám za dôveru a spoluprácu v roku 2018. Veľmi si vážime každého HOBAka alebo HOBAčku, ktorí obliekajú dres nášho hokejového klubu. Aj napriek tomu, že to nie je vždy jednoduché, tak si dokážu naplánovať svoj čas tak, aby absolvovali čo najväčšiu časť prípravy a programu vo svojej vekovej kategórii. Ochotu rodičov podriadiť svoj rodinný život, aby ich ratolesti boli čo najviac k dispozícii svojim trénerom. Jednoducho Vám všetkým, ktorí ste vymenili pohodu a komfort za povinnosti. 

Vážení tréneri, vedúci družstiev,

Vám ďakujeme, že pripravujete a dohliadate na našich hráčov, že im odovzdávate nadobudnuté skúsenosti a vedomosti a posúvate našich HOBAkov ľudsky a športovo dopredu. Že pripravujete, okrem driny, pre zverené deti aj kopec zábavy a vytvárate prostredie, na ktoré sa naši hráči po škole hneď tešia a s radosťou sa ponáhľajú na tréning. 

Vážení sponzori a partneri nášho klubu,

veľké poďakovanie patrí aj Vám, lebo bez Vašej podpory by sme nedokázali vo všeobecnosti vytvárať také podmienky, ktoré sa nám v roku 2018 podarilo vytvoriť. Sme si vedomí, že podmienky sa dajú stále zlepšovať a môžeme Vás ubezpečiť, že máme ešte veľa plánov, ktoré sú reálne a pracujeme na nich, aby sme ich aj zrealizovali. Všetko je to smerované na zlepšenie podmienok a pre prípravu našich hráčov vo všetkých vekových kategóriách. 

Ďakujeme ešte raz všetkým, veríme, že víťazstvá a úsmev na tvárach nám zverených detí bude pre nás všetkých odmenou a presvedčením, že spolu ideme tou správnou cestou. 

Všetkým Vám prajeme v novom roku 2019 veľa zdravia, šťastia, pohody a úspechov. 


HOBA BRATISLAVA