PODPORIL NÁS AJ BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ


Aktivity nášho hokejového klubu podporil aj Bratislavský samosprávny kraj pridelením dotácie nášmu projektu SPOLU ZA HOKEJOVÉ ÚSPECHY vo výške 4.000,- EUR. Celú dotáciu sme použili na pokrytie časti faktúry za prenájom ľadovej plochy za mesiac august 2022. Za podporu sme sa na našom domovskom zimnom štadióne poďakovali vicežupanovi p. Jurajovi Štekláčovi.