PODPORIL NÁS AJ BSKAktivity nášho hokejového klubu podporil aj Bratislavský samosprávny kraj pridelením dotácie nášmu projektu SPOLU A ĎALEJ vo výške 2.250,- EUR. Celú dotáciu sme použili na pokrytie časti faktúry za prenájom ľadovej plochy za mesiac október 2021. Za podporu sme sa na našom domovskom zimnom štadióne poďakovali vicežupanovi p. Jurajovi Štekláčovi.