PRERUŠENÁ SPOLOČNÁ PRÍPRAVA

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR prerušujeme v klube od štvrtka 15.10.2020 spoločnú prípravu všetkých vekových kategórií. Aktuálnou situáciou sa budeme zaoberať spolu s našimi trénermi a taktiež preberieme všetky možnosti akou formou by mohla prebiehať príprava v súlade s opatreniami ÚVZ SR. Podľa možnosti by sme alternatívny model prípravy spustili od pondelka 19.10.2020. Informácie zverejníme na klubovej stránke v nedeľu večer.