PRIEBEH TRÉNINGOV DO REŠTARTU SÚŤAŽÍ

Ako uvádzame v informáciách o reštarte hokejových súťaží, veľmi ťažko môžeme predpovedať presnejší termín, kedy hokejový život prejde do normálu. Okrem samotných zápasov sa jedná hlavne o prípravu. Tréningy špeciálnej prípravy sa nám podarilo nastaviť podľa možností aké máme. Brali sme do úvahy, že je pre náš klub dôležitá každá veková kategória a preto sme sa snažili vytvoriť skupiny, ktoré čo najviac našim hráčom zabezpečia kontakt s ľadom a aj samotný tréning. Niekomu sa môže zdať, že klub šetrí a nedostatočne poskytuje prípravu pre svojich hráčov, resp. pri individuálnom pohľade na vec, že klub nedostatočne poskytuje prípravu pre „moje“ dieťa. Klub celkový objem ľadovej plochy, (aj vďaka podpore STARZu, ktorý nám dal zníženú cenu nájmu ĽP v tejto dobe) ktorý bežne využíva v tréningovom procese navýšil v tomto období takmer o 90%, aby vytvoril čo najoptimálnejšie podmienky pre všetkých. Máme využité všetky dostupné tréningové hodiny, ktorých sa naši hráči môžu zúčastňovať. V povolenom počte 6 osôb na športovisku si to môže ale každý vyhodnotiť po svojom. Dané podmienky nám dočasne priniesla doba a pri dodržaní všetkých nariadení a obmedzení pracujeme spolu aj s trénermi na každej využitej minúte tréningu na ľadovej ploche pre plne povolený počet osôb na ľadovej ploche. S trénermi komunikujeme a snažia sa vytvoriť čo najkvalitnejší tréning pre svojich zverencov. Tréningy bývajú hneď od prvej minúty maximálne využité a hráči sú aktívne zapojení do celej tréningovej jednotky. 

Ďakujeme všetkým našim hráčom a ich rodičom za pochopenie ale aj spoluprácu pri využití všetkých možných a dovolených miest počas tréningov na ľadovej ploche. Situáciu sledujeme a hneď ako bude možné nabehneme na kompletnú prípravu v kolektívnom a požadovanom rozsahu.