PRÍSPEVKY NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ

Žiadame všetkých rodičov, aby si platbu mesačných príspevkov skontrolovali v bufete u p. Havránka, resp. p. Havránkovej. Žiadame Vás, aby ste si prípadné nedoplatky uhradili do 21. októbra 2012. Ďakujeme Vám za spoluprácu.