PRÍSPEVKY NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ

Žiadame všetkých hráčov, resp. ich rodičov, aby si platbu mesačných príspevkov skontrolovali v bufete u p. Havránka, resp. p. Havránkovej. Žiadame Vás aby ste si prípadné nedoplatky uhradili do konca tohto týždňa. Ďakujeme za spoluprácu.