PRÍSPEVKY NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ

Prosíme všetkých rodičov, aby si skontrolovali platby príspevkov na športovú činnosť v bufete u p. Havránka resp. u p. Havránkovej.