PRÍSPEVKY NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ

V mesiaci júl sa neplatia žiadne príspevky na športovú činnosť v žiadnej vekovej kategórii.