PRÍSPEVKY NA ŠPORTOVÚ ČINNOSŤ NA FEBRUÁR 2021

Príprava našich kategórií bude prebiehať podľa všetkých možností, ktoré nám dovoľujú aktuálne, resp. budú dovoľovať novo nastavené nariadenia. Pod vedením hlavných trénerov budú prebiehať online tréningy, prípadne tréningy, aké si jednotliví hlavní tréneri vo svojich vekových kategóriách nastavia. Nakoľko plánujeme v príprave na ľadovej ploche pokračovať po uvoľnení nariadení v jarných a letných mesiacoch čo najdlhšie, predsedníctvo klubu rozhodlo ponechať výšku príspevkov na rovnakej výške. 

Všetkým, ktorých sa aktuálna situácia dotkla a nemajú možnosť uhrádzať príspevky za mesiac február v plnej výške, poskytujeme možnosť uhrádzať bez kontaktovania klubu príspevky znížené o 50%.

Ak by bol problém aj s týmto, prosím kontaktujte klub prostredníctvom mailu hokej.dubravka@gmail.com a budeme sa snažiť určite hľadať možnosti, ako by sme vedeli pomôcť a hlavne si udržali všetky deti v našom klube.

Vopred ďakujeme všetkým rodičom za podporu klubových aktivít prostredníctvom plných alebo znížených príspevkov na športovú činnosť za svoje dieťa (deti).