PROJEKT SMEROM K VÍŤAZSTVÁM


Ďakujeme mestskej časti Dúbravka za dotáciu vo výške 6.000 EUR na kalendárny rok 2019. Dotáciu sme použili na nákup hokejok pre dorastencov vo výške 2.360 EUR, nákup hokejových štulpní pre družstvo dorastu a juniorov vo výške 652,80 EUR a zbytok 2.987,20 EUR sme použili na časť úhrady faktúry za prenájom ľadovej plochy.