PROJEKT SPOLU SME SILNEJŠÍĎakujeme mestskej časti Dúbravka za dotáciu vo výške 5.000 EUR na kalendárny rok 2020. Dotáciu sme použili v plnej výške  na časť úhrady faktúry za prenájom ľadovej plochy v mesiaci september 2020.