PROSÍME O ZODPOVEDNOSŤ A SPOLUPRÁCU

Vážení rodičia (a juniori),

v dôsledku vzniknutej epidemiologickej situácie a v snahe zabezpečiť bezpečnosť všetkých si Vás dovoľujeme požiadať, aby na všetky tréningy a majstrovské zápasy nášho klubu prišli len hráči, ktorí:

- si nie sú vedomí, že prišli do kontaktu s osobou Covid-19 pozitívnou

- nemajú žiadne chorobné príznaky (horúčku, kašeľ, ťažkosti z dýchaním, bolesť svalov, celkovú únavu a pod.) a ani žiaden z ich rodinných príslušníkov

- nie sú v karanténe

- posledné dva týždne neboli v zahraničí


ŽIADOSŤ O POCHOPENIE A SPOLUPRÁCU

Keď sledujeme, že názory rodičov na obmedzenia, nariadenia a odporúčania prevádzkovateľa zimného štadióna organizáciu STARZ sú rôzne, dovoľujeme si Vás veľmi pekne poprosiť, aby sme ich v plnej miere všetci rešpektovali a dodržiavali. Treba si prosím v prvom rade uvedomiť, že ide o snahu minimalizovať pravdepodobnosť hromadného šírenia nákazy medzi našimi hráčmi, čo by malo za následok dočasné ukončenie tréningového procesu všetkých vekových kategórií na nevyhnutné obdobie určené RÚVZ.