PROSÍME O ZODPOVEDNOSŤ A SPOLUPRÁCU POČAS SPUSTENIA SPOLOČNÝCH TRÉNINGOV

Od pondelka 18.5.2020 štartujeme v klube už aj spoločné tréningy. V mesiaci máj sú tréningy pre kategórie predprípravky, prípravky a žiakov dobrovoľné, vzhľadom k zdravotnej situácii v našej republike a taktiež na celom svete. Všetci rodičia a zákonní zástupcovia púšťajú deti na tréningy predprípravky, prípravky a všetkých žiackych vekových kategórií v mesiaci máj 2020 dobrovoľne. Všetky zúčastnené deti a hráči vo vyšších vekových kategóriách musia byť pri účasti na tréningoch úplne zdraví, nebolo im ošetrujúcim lekárom nariadené karanténne opatrenie a taktiež neprišli za posledné dva týždne do styku s osobou, ktorá ochorela prenosnou infekčnou chorobou. V prípade, že by sa už počas trénovania vyskytol nejaký závažný zdravotný problém, informujte o tom prosím bezodkladne hokejový klub na t.č. 0905 723 873 - p. Semančík, príp. mailom na adrese hokej.dubravka@gmail.com a trénera príslušnej vekovej kategórie. Situáciu ohľadom pandémie budeme sledovať a budeme poskytovať na klubovej stránke vždy nové informácie. Poučení budú taktiež všetci naši tréneri, prosím riaďte sa ich prípadnými nariadeniami. Dezinfekčné prostriedky na ruky pre všetky vekové kategórie počas všetkých tréningov zabezpečí prostredníctvom hlavných trénerov klub a budú ich mať všetci hráči a tréneri počas daných opatrení na všetkých spoločných tréningoch k dispozícii. Ak sa rodičia rozhodnú, že dieťa v máji na spoločné tréningy nepustia, informujte prosím o tom trénera príslušnej vekovej kategórie. Prosím, buďme všetci zodpovední.