RADA KLUBU A TRÉNERSKÁ PORADA

Aj v hokejovej sezóne 2023/2024 bude zasadať Rada nášho hokejového klubu. V tejto sezóne na čele Trénerskej rady stojí vedúci tréner nášho klubu Martin Tekáč. Členmi Trénerskej rady sú Erik Weissmann, Martin Gálik, Ivan Feneš a vždy sa jej zasadnutia zúčastňuje minimálne jeden člen z Predsedníctva klubu. Hlavnou úlohou Trénerskej rady je rozhodovanie o zaradení hráčov do jednotlivých vekových kategórií, rozhodovanie o parametroch športovej prípravy a tréningového procesu, rozhodovanie/príprava stratégie budovania jednotlivých vekových kategórií a konzultuje dôležité športové rozhodnutia. Trénerská rada zasadá pravidelne každý druhý týždeň v mesiaci, prípadne skôr podľa potreby. 

Každý druhý týždeň prebieha taktiež stretnutie všetkých hlavných trénerov - Trénerská porada (možnosť účasti majú aj všetci asistenti), ktorej predmetom je plánovanie a vyhodnocovanie priebehu tréningového a zápasového procesu všetkých vekových kategórií.