REGENERÁCIARegenerácia pomáha likvidovať únavu. Dobrou regeneráciou zvýšime aj svoju výkonnosť. Správna regenerácia je súčasťou individuálnej alebo kolektívnej prípravy hokejistu. Informácie o regenerácii pre našich hráčov /-čky pripravil tréner Patrik Barilla.


REGENERÁCIA