ROZPIS 2019/2020

Prinášame Vám rozpis tréningov v školskom roku 2019/2020:


Tréningy družstiev špeciálnej prípravy (ľadová plocha):
Tréningy všeobecnej prípravy (telocvičňa) vybavujeme nasledovne:

Predprípravka   streda

Prípravka           streda

Mladší žiaci       štvrtok

Starší žiaci         štvrtok


Individuálne tréningy špeciálnej prípravy (ľadová plocha):

Mladší žiaci   pondelok                  13.30 - 14.30 hod.

Starší žiaci    utorok                        13.30 - 14.30 hod.

Kadeti, dorast, juniori   utorok     07.15 - 08.15 hod.


Sledujte si prosím vždy aktuálne rozpisy tréningov na klubovej stránke, alebo v priestoroch zimného štadióna, zmena termínov vyhradená!