ROZPIS BRÚSENIA KORČÚĽ - MÁJ 2022


02.05.2022   07.00 - 21.00 hod.

07.05.2022   07.00 - 21.00 hod.

11.05.2022   07.00 - 21.00 hod.

15.05.2022   07.00 - 21.00 hod.

16.05.2022   07.00 - 21.00 hod.

20.05.2022   07.00 - 21.00 hod.

24.05.2022   07.00 - 21.00 hod.

26.05.2022   07.00 - 21.00 hod.

29.05.2022   07.00 - 21.00 hod.

30.05.2022   07.00 - 21.00 hod.