ROZPIS BRÚSENIA KORČÚĽ V MESIACI SEPTEMBER

04.9.2021  07.00 - 20.00 hod.

07.9.2021  07.00 - 20.00 hod.

10.9.2021  07.00 - 20.00 hod.

13.9.2021  07.00 - 20.00 hod.

16.9.2021  07.00 - 20.00 hod.

20.9.2021  07.00 - 20.00 hod.

24.9.2021  07.00 - 20.00 hod.

28.9.2021  07.00 - 20.00 hod.