SEZÓNA 2019/2020 DEFINITÍVNE UKONČENÁ


Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie ÚKŠ SR a na základe zákazu konania športových podujatí v súvislosti s prebiehajúcou situáciou ohľadne rizika prenosu koronavírusu, SZĽH a Športové oddelenie SZĽH rozhodlo dňa 12.3.2020 o predčasnom ukončení všetkých súťaží, plánovaných priateľských zápasov a turnajov. Doriešenie všetkých športovo-technických dôsledkov bude predmetom ďalších zasadnutí riadiacich orgánov SZĽH. O výsledkoch Vás budeme informovať prostredníctvom klubovej stránky.

AKÁ BOLA SEZÓNA Z POHĽADU NÁŠHO KLUBU?

Na prelome rokov nás postihla havária na našom domovskom štadióne, pričom sme boli všetci spolu nútení zabezpečiť chod klubu v náhradnom režime. Situácia nás zomkla a spoločne sme to dokázali. Aj napriek tomuto zásahu do koncepčnej práce klubu naše družstvá v priebehu sezóny 2019/2020 obstáli.

Predprípravka a prípravka vo svojej vekovej kategórii vyhrala väčšie percento zápasov, alebo turnajov. Tréneri pripravili našim hráčkam a hráčom kvalitnú prípravu a zaujímavý program, čo je v tejto kategórii najdôležitejšie.

Mladší žiaci (6. + 5. ročník) sa prebojovali po základnej časti medzi TOP šesť najlepších tímov v našom regióne. Pri predčasnom ukončení súťaží šiestaci boli na 1. mieste a piataci na 3. mieste.

Starší žiaci (8. + 7. ročník) zabojovali taktiež, ale do TOP skupiny sa prebojovali len ôsmaci, ktorí pri predčasnom prerušení súťaže boli na 4. mieste. Siedmaci po základnej časti hrali Gubalov pohár v ktorom im patrilo 6. miesto. 

Kadeti sa po základnej časti prebojovali do skupiny TOP 14 tímov z celého Slovenska. Aj napriek poslednému miestu v tejto nadstavbe sa dá už len samotný postup do tejto TOP celoslovenskej skupiny hodnotiť ako úspech. Chlapci tam odohrali výborné zápasy, samotná nadstavba v tejto kategórii mala veľmi dobrú úroveň. Nie je to len naše hodnotenie, ale je to názor všetkých, ktorí prichádzali do styku so slovenskými mládežníckymi súťažami.

Dorast sa prebojoval taktiež do najvyššej skupiny, ktorá hrala o postup do extraligy dorastu. Do posledného odohratého ligového kola prerušenej súťaže patrilo nášmu družstvu 4. miesto.

Juniori obsadili po základnej časti v celoslovenskej l. lige juniorov posledné miesto. V nadstavbe po základnej časti si svoje postavenie naša juniorka nevylepšila. Minulú sezónu nám v klube vekovo skončila veľká skupina hráčov, ktorú sa nám žiaľ nepodarilo nahradiť. Jediné pozitívum z tejto sezóny je vek našich juniorov, ktorí budú môcť v tejto vekovej kategórii pokračovať aj naďalej, niektorí dokonca ešte dve sezóny. Bude tam určite priestor, aby zúročili svoje získané skúsenosti z tohto ligového ročníka a skončili vyššie podľa predstáv nás všetkých. V klube sa budeme o to určite usilovať.


SLOVO KLUBU PO PREDČASNOM UKONČENÍ SEZÓNY

Sezóna bola už zo spomínaných udalostí pre všetkých náročná. Ďakujeme všetkým, že sme to spoločne zvládli. Ďakujeme všetkým našim hráčkam a našim hráčom za odvedené výkony a dosiahnuté výsledky. Ďakujeme všetkým rodičom, že nám dali dôveru a mohli sme pracovať s ich deťmi. Ďakujeme celým realizačným tímom za ich odvedenú prácu, od hlavných trénerov, ich asistentov až po vedúcich družstiev, prípadne ich pomocníkov, ktorí boli ochotní pomôcť. Z celého srdca ďakujeme všetkým partnerom za ich podporu, bez ktorej by klub nemohol poriadne pracovať.

AKO POKRAČUJEME ĎALEJ?

Hneď ako bude štátom zrušená mimoriadna situácia a taktiež školy začnú s riadnym vyučovacím procesom, v celom klube zahájime prípravu všetkých vekových kategórií.

NA ČOM SÚČASNE V KLUBE PRACUJEME?

Aktuálne vykonávame analýzu celej sezóny, pracujeme z vyhodnoteniami a doporučeniami jednotlivých našich hlavných trénerov na zlepšení a skvalitnení prípravy a výsledkov v klube. Taktiež konzultujeme s odborníkmi z iného ako nášho klubového prostredia kroky, ktoré sme schopní spoločne zabezpečiť k lepšej a efektívnejšej príprave. Pracujeme intenzívne na získaní všetkých informácií k plánovaným zmenám v oblasti súťaží, vekových kategórií a všetkých zmien týkajúcich sa novej hokejovej sezóny. Koncepciu klubu nastavíme tak, aby boli talentovanejší hráči posunutí automaticky do vyšších vekových kategórií a aby sme si súčasne neoslabovali možnosť dosiahnutia výsledkov dotknutých ročníkov v súťažiach. Všetko bude záležať na umiestneniach a kvalite tej ktorej súťaže. Chceme byť klub, z ktorého nebudú chcieť hráči odísť preč, ale naopak, budú k nám chcieť prísť.