SPOLUPRÁCA KLUBU SO PSYCHOLOGIČKOUKoncom januára náš hokejový klub zorganizoval online prednášku so športovou psychologičkou Mgr. et Mgr. Petrou Pačesovou, PhD. pre rodičov našich hráčov, na témy Komunikácia s dieťaťom pred a po zápase a Ako môže rodič podporiť rozvoj dieťaťa. Posledný pracovný januárový deň bola zorganizovaná prednáška pre všetkých našich hlavných trénerov, ich asistentov a vedenie nášho klubu, na témy Motivácia športovca - ako jej môže tréner pomôcť, Spätná väzba ako prostriedok zvýšenia motivácie a Zlyhanie hráča nemusí byť problém - Ako naštartovať motiváciu hráča po zlyhaní v zápase. Obe prednášky boli poučné pre všetkých, ktorí mladého športovca vychovávajú, formujú a mali by byť hlavne oporou v jeho športovom raste. Rodičia, ktorí sa prednášky nemohli zúčastniť, budú mať možnosť po uvoľnení všetkých opatrení sa jej zúčastniť osobne. Spolu sme sa so športovou psychologičkou dohodli na vzájomnej spolupráci. Jej rady, postrehy, návody budeme v klube využívať či na individuálnej, kolektívnej alebo skupinovej spolupráci pre hráčov, trénerov, ale v prípade záujmu i všetkých našich rodičov. Bude to určite spôsob, ktorý nám všetkým pomôže posunúť sa v našej práci opäť kúsok dopredu.