Športová príprava v ľadovom hokeji
Ďakujeme mestskej časti Dúbravka za dotáciu vo výške 12.900 EUR na kalendárny rok 2023. Dotáciu sme použili v plnej výške na úhradu časti faktúry za prenájom ľadovej plochy za mesiac október 2023.