SPRÍSNENÉ OPATRENIA

Nakoľko Bratislavský kraj sprísnil od pondelka 14.9.2020 opatrenia v súvislosti s pandémiou, obrátili sme sa s prosbou na regionálneho manažéra SZĽH, či by priamo SZĽH kontaktoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva a či by presne vedeli určiť usmerňujúce podmienky pre šport - hokejové kluby, a to:

- či sa hokejový tréning mládeže berie ako hromadné športové podujatie

- či to platí pre neuzavreté alebo uzavreté kolektívy


Tieto otázky sme aj my za náš klub poslali na RÚVZ.


Budeme taktiež komunikovať aj s riaditeľom STARZ, aby sme vedeli a zabezpečili plnenie konkrétnych nariadení.


Hneď ako budeme mať požadované informácie, zverejníme ich na našu klubovú stránku. 


Zajtrajšie tréningy budú zatiaľ prebiehať podľa aktuálnych plánov. 


Tréningov sa môžu zúčastňovať len zdraví hráči bez nejakých príznakov ochorenia. Nemôžu byť taktiež v predpísanej karanténe.

 

Sledujte prosím našu stránku.  


Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu. 


https://www.aktuality.sk/clanok/821652/bratislavsky-kraj-sprisni-opatrenia-v-suvislosti-s-covid-19-od-pondelka/