ŠTARTUJEME NOVÚ HOKEJOVÚ SEZÓNU

Po domácich individuálnych tréningoch všetkých vekových kategórií, odštartuje v klube už aj spoločná časť prípravy na novú hokejovú sezónu 2020/2021. Vzhľadom k tomu, že stále platia vládne opatrenia, ktoré boli prijaté s ohľadom na pandémiu koronavírusu, je treba počítať s tým, že tohtoročná príprava bude prebiehať v odlišnom režime, ako to bolo počas iných rokov. Po zvážení celej situácie sme sa rozhodli aj po konzultácii s novými, alebo staronovými trénermi všetkých našich kategórií, naplánovať spoločnú prípravu od pondelka 18.5.2020. Nakoľko sú stále zatvorené niektoré športoviská a telocvične, rozpisy tréningov budeme stále týždenne aktualizovať. 


ZOZNAM HLAVNÝCH TRÉNEROV NA SEZÓNU 2020/2021


Predprípravka a prípravka

Ľubomír Líška, tel.: 0908 660 877

email: lubomirliska@yahoo.com

 

Mladší žiaci

Erik Weissmann, tel.: 0903 238 822

email: erikweissmann@yahoo.com

 

Starší žiaci

Martin Tekáč, tel.: 0903 022 553

email: martin.tekac@gmail.com

 

Kadeti

Filip Tallo, tel.: 0905 343 620

email: filiptallo@gmail.com

 

Dorast

Miroslav Huntata, tel.: 0904 912 755

email: huntata.miroslav@gmail.com

 

Juniori

Martin Gálik, tel.: 0903 253 501

email: galosa21@gmail.com


AKTUÁLNE ZOZNAMY HRÁČOV /-ČIEK

Zoznamy hráčov /-čiek všetkých vekových kategórií budú zverejnené na klubovej stránke priebežne do soboty 16.5.2020. Nakoľko boli v apríli SZĽH dané nové podmienky rozdelenia vekových kategórií od novej hokejovej sezóny a počas mája prišlo k zmene a nie sú zatiaľ známe žiadne pravidlá a podmienky zmien, môže ešte prísť k nejakým posunom v zoznamoch. V prípade posunu niektorých hráčov Vás bude po oboznámení sa so zmenami informovať už tréner príslušnej vekovej kategórie.